Emeklilik Fonları Yönetimi

Bireysel emeklilik sistemine düzenli olarak yatırılan birikimleriniz %30 devlet katkısı ile daha da artmaktadır. Atlas Portföy olarak, emeklilik yatırım fonları segmentinde de uzun vadeli yatırım perspektifini, butik portföy yöneticiliği anlayışımızla birleştiriyoruz.

 

Yatırım Stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak yerli sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Bununla birlikte, fon toplam değerinin en fazla %20’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırılabilir. Ayrıca, Fonun getirisini artırmak amacıyla izahnamenin (2.4.) no’lu maddesinde yer alan tabloda belirtilen diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmak amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.

Hedef Yatırımcı Kitlesi: Fon portföyünde bulunan özel sektör tahvillerinin riskini alarak mevduat ve DIBS faizlerinin üzerinde bir faiz geliri elde etmek isteyen yatırımcılar.
Karşılaştırma Ölçütü:%40 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %40 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fona Nasıl Yatırım Yapabilirim:Bireysel emeklilik sözleşmeniz hangi emeklilik şirketinde olursa olsun, emeklilik şirketi ve plan değişikliği yapmadan siz de BEFAS üzerinden FEA fonunu seçebilirsiniz. 

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Atlas Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu TEFAS sayfasına erişmek için tıklayınız. 

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Atlas Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları  

Emeklilik Yatırım Fonu KAP sayfasına erişmek için tıklayınız.