Yatırım Fonları Yönetimi

Değişik risk tercihlerine hitap eden sabit getirili yatırımlardan, hisse senetlerine uzanan yatırım fonlarımız birikimlerinizin profesyonel bir bakış açısıyla değerlendirilmesine olanak sağlıyor.


Yatırım Stratejisi: Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak Türkiye'de ihraç edilmiş özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyü ağırlıklı olarak Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yatırım komitesi onayından geçmiş özel sektör tahvillerinden oluşmaktadır.

Hedef Yatırımcı Kitlesi: Fon portföyünde bulunan özel sektör tahvillerinin riskini alarak mevduat ve DIBS faizlerinin üzerinde bir faiz geliri elde etmek isteyen yatırımcılar.

Eşik Değer: %40 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %40 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu TEFAS sayfasına erişim için tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu KAP sayfasına erişim için tıklayınız.


Yatırım Stratejisi: Fon Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yatırım komitesi onayından geçmiş Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Fon yöneticileri, piyasada yükseliş/düşüş fırsatı gördükleri dönemlerde yüksek betalı hisse ağırlıklarını arttırarak/azaltarak fon getirisini, endeks getirisine kıyasla avantajlı bir noktaya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu stratejinin yanında, temettü verimi yüksek hisselere yatırım yapılarak fonun volatilitesinin azaltılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, fon yöneticilerinin büyüme potansiyeli gördüğü küçük ve orta ölçekli şirketlere de yatırım yapılarak yatırımcıların bu tarz şirketlerin kar artışlarından da faydalanmaları hedeflenmektedir.

Hedef Yatırımcı Kitlesi: Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kar artışlarından ve temettü dağıtımlarından getiri elde etmeyi hedefleyen, piyasa dalgalanmalarının riskini alabilecek yatırımcılar.

Eşik Değer: %80 BIST 100 Endeksi + %20 BIST KYD Brüt Repo Endeksi

Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu TEFAS sayfasına erişim için tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu KAP sayfasına erişim için tıklayınız.


Yatırım Stratejisi: Fon ağırlıklı olarak USD cinsi devlet ve özel sektör tahvillerine yatırım yapmaktadır. Tahvil yatırımlarının yanında fon kaldıraç kullanarak piyasadaki arbitraj imkanlarından faydalanmakta ve getirisini artırmayı hedeflemektedir.
Fona hem TL hem de USD cinsi yatırım yapılabilmektedir.

Hedef Yatırımcı Kitlesi: USD mevduatı üzeri getiri hedefleyen, piyasada oluşan faiz dalgalanmalarının riskini alabilecek nitelikli yatırımcılar.

Eşik Değer: A Grubu (TL Cinsi): BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (USD) + %1,5 + Dönemin USDTRY Getirisi
     B Grubu (USD Cinsi): BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (USD) + %1,5

Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon TEFAS sayfasına erişim için tıklayınız.

Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon KAP sayfasına erişmek için tıklayınız.

Yatırım Stratejisi: Fonun ana yatırım stratejisi Türk lirası bazında mutlak getiri sağlamaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, yönetici, Fonun temel yatırım hedefine ulaşabilmek için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir

Hedef Yatırımcı Kitlesi: TL bazında mutlak getiri elde etmeyi hedefleyen, piyasa dalgalanmalarının riskini alabilecek yatırımcılar.

Eşik Değer: %100 BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Atlas Portföy İkinci Serbest Fon TEFAS sayfasına erişim için tıklayınız.
Atlas Portföy İkinci Serbest Fon KAP sayfasına erişim için tıklayınız.