Yatırım Fonları Yönetimi

Değişik risk tercihlerine hitap eden sabit getirili yatırımlardan, hisse senetlerine uzanan yatırım fonlarımız birikimlerinizin profesyonel bir bakış açısıyla değerlendirilmesine olanak sağlıyor.


Yatırım Stratejisi: Fonun yatırım stratejisi, fon toplam değerinin en az %80'i olmak üzere yurtiçinde faaliyet gösteren şirketlerin ihraç etmiş oldukları finansman bonolarına ve tahvillerine yatırım yapmak suretiyle getiri yaratmaktır.

Hedef Yatırımcı Kitlesi: Fonun hedeflediği yatırımcı kitlesi, fonun yatırım yaptığı özel sektör borçlanma araçlarının kredi riskini alabilecek, bu riskler karşılığında ek getirilerden faydalanmak isteyen ve mevduat üzeri getiri hedefleyen yatırımcılardır.

Vergi Avantajı:Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile 23.12.2020-31.12.2023 tarihleri arasında alınan Borçlanma Araçları Fon’larından elde edilen gelir ve kazançlara, fonun satış tarihinden bağımsız olarak %0 stopaj uygulanacaktır. 

Karşılaştırma: Ölçütü Fonun karşılaştırma ölçütü %40 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %40 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.

 Fona Nasıl Yatırım Yapabilirim:  TEFAS üzerinden AHU fonuna yatırım yapabilirsiniz. AHU fonu ile ilgili detaylı bilgilere fon izahnamesinden ulaşabilirsiniz.


Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu TEFAS sayfasına erişim için tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu KAP sayfasına erişim için tıklayınız.

 

Yatırım Stratejisi: Fonun yatırım stratejisi, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören hisse senetlerine yatırım yapar. Fon, ağırlıklı olarak temel analiz yoluyla hisse senedi seçimini yapar. Fon gelecekte değerlenmesi beklenen hisse senetlerine yatırım yaparak karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiri hedefler.

Hedef Yatırımcı Kitlesi: Fon gelecekte değerlenmesi beklenen hisse senetlerine yatırım yaparak karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiri hedefler. Hedef yatırımcı kitlesi hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılardır.

Karşılaştırma Ölçütü:Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BİST 30 Endeksi + %I0 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.

Fona Nasıl Yatırım Yapabilirim:TEFAS üzerinden AHI fonuna yatırım yapabilirsiniz.

Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu TEFAS sayfasına erişim için tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu KAP sayfasına erişim için tıklayınız.

 

Yatırım Stratejisi:Fonun yatırım stratejisi, fon toplam değerinin en az %80'lik kısmını yurtiçinde faaliyet gösteren şirketlerin ihraç etmiş oldukları Eurobondlara yatırım yapmaktadır.

Hedef Yatırımcı Kitlesi: Fonun hedef yatırımcı kitlesi, kamu ve özel sektörün döviz cinsinden ihraç etmiş oldukları sabit getirili menkul kıymetlerin getirilerinden faydalanmak isteyen ve CDS riski karşılığında USD mevduat üzerinde getiri hedefleyen yatırımcılardır. Fona hem TL hem de USD cinsi yatırım yapılabilmektedir.

Fonun Eşik Değeri:Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %1,5 olarak belirlenmiştir. 

Vergi Avantajı: AHN fonuna USD cinsinden yatırım yapan yatırımcılar döviz kurunun yükseldiği dönemlerde kur farkından kaynaklanan kazançlardan vergi ödemezler. Bireysel yatırımcılar; Eurobond kazancından ödeyeceği gelir vergisi oranlarındaki dilimlerin aksine fon fiyatındaki USD artışı üzerinden sadece %10 stopaj kaynakta kesilerek ödemektedirler.  

 Fona Nasıl Yatırım Yapabilirim: TEFAS üzerinden AHN fonuna TL ve USD cinsi yatırım yapabilirsiniz. AHN fonu ile ilgili detaylı bilgilere fon izahnamesinden ulaşabilirsiniz.

 

Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon KAP sayfasına erişmek için tıklayınız.

Yatırım Stratejisi: Fonun yatırım stratejisi, portföy yöneticisinin dünya ve Türkiye ekonomisine yönelik görüşleri doğrultusunda para ve sermaye piyasası araçlarında uzun veya kısa pozisyonlar alarak Türk Lirası bazında mutlak getiriyi hedeflemektedir.

Hedef Yatırımcı Kitlesi: Fon serbest fon statüsünde olup, fonun hedeflediği yatırımcı kitlesi piyasa dalgalanmalarının riskini alabilecek nitelikli yatırımcılardır.

Fonun Eşik Değeri: Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir.

Fona Nasıl Yatırım Yapabilirim: Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.’de hesap açarak, ZVB fonuna yatırım yapabilirsiniz. ZVB fonu ile ilgili detaylı bilgilere fon izahnamesinden ulaşabilirsiniz.  

 

 

Yatırım Stratejisi: Fonun yatırım stratejisi, yatırım araçlarına ve menkul kıymetlere yatırım yaparak kazanç sağlamayı amaçlamaktadır.

Hedef Yatırımcı Kitlesi: Fon serbest fon statüsünde olup fonun hedef yatırımcı kitlesi piyasa dalgalanmalarının riskini alabilecek yüksek risk profiline sahip yatırımcılardır.

Fonun Eşik Değeri: Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir.

Fona Nasıl Yatırım Yapabilirim: TEFAS üzerinden DFI fonuna yatırım yapabilirsiniz. DFI fonu ile ilgili detaylı bilgilere fon izahnamesinden ulaşabilirsiniz


Atlas Portföy İkinci Serbest Fon TEFAS sayfasına erişim için tıklayınız.
Atlas Portföy İkinci Serbest Fon KAP sayfasına erişim için tıklayınız.