Yatırım fonları yatırımcılardan katılma belgesi karşılığı toplanan birikimlerle oluşan portföyün yatırımcılar hesabına, profesyonel yöneticiler tarafından, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, çeşitli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak, yönetilen mal varlıklarıdır. Her bir yatırımcı fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma belgesini alarak fona ortak olur. Yatırım Fonları; ters repo, devlet tahvili, hazine bonosu, hisse senedi, özel sektör tahvili ve finansman bonosu, değerli madenler, vadeli Sözleşmeler ve opsiyonlar gibi varlıklara ulusal ve uluslararası piyasalarda yatırım yapabilir.
Katılma belgesi, yatırımcının fon portföyüne ortak olmasını sağlayan bir belgedir. Yatırım fonlarındaki katılma belgelerini, şirketlerin hisse senetlerine benzetebiliriz. Nasıl yatırımcılar hisse senedi alarak şirketlere ortak olurlar ve o şirketler üzerinde hak sahibi olurlar ise benzer şekilde yatırım fonlarında da katılma belgesi ile fon portföyüne ortak olunur. Ancak, hisse senedi sahipleri şirket yönetimine katılabilirken, katılma belgesi sahiplerinin fon yönetimine katılma hakları yoktur.
Fona iştiraki sağlayan katılma belgesinin fiyatı kurucu tarafından her işgünü itibarıyla hesaplanmakta ve izleyen gün yapılan katılma belgesi alış satışlarında bu fiyat uygulanmaktadır. Hesaplamalarda aşağıdaki prosedür takip edilmektedir: Değerleme gününde portföyde bulunan varlıkların işlem gördükleri, alınıp satıldıkları borsalarda oluşan fiyatları dikkate alınarak fon portföy değeri hesaplanmakta, fon portföy değerine fonun alacakları eklenmek ve borçları düşülmek suretiyle fonun toplam değeri belirlenmektedir. Fon toplam değerinini dolaşımdaki pay sayısına bölünmesi ile katılma belgesi birim fiyatı bulunur.
Atlas Portföy Birinci Değişken Fon ve Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinde işlem görmektedir. TEFAS üzerinde işlem gören yatırım fonları Türkiye'de TEFAS üyesi tüm bankalar/aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilmektedir. Bankanızın internet şubesi üzerinden, yatırım, yatırım fonları, diğer kurum yatırım fonları seçeneklerini izleyerek kurucu olarak Atlas Portföy Yönetimi A.Ş'yi seçmeniz yeterlidir.
Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon'un satışı sadece nitelikli yatırımcılara yapılmaktadır. Fona yatırım yapmak için Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'ye ulaşınız.
Piyasada faaliyet gösteren yatırım fonları arasında seçim yaparken aşağıdaki hususların göz önünde tutulması yararlı olabilir.


 * Fonun getirisi,
 * Fon yönetim ücreti, varsa performans primi ve diğer masraflar,
 * Fonun kurucusu ve bu kurucunun yönettiği fonların türü ve tipi,
 * Fonun en yakın tarihli portföy bileşimi,
 * Fonun portföyünü yöneten portföy yöneticisi,
 * Kurucunun geçmiş dönemde fon türlerine göre sağladığı verim ve bunun aynı türdeki diğer fonlara göre başarısı,
 * Fon katılma belgelerinin alınıp satılabileceği yerler ve işlem saatleri,
 * Katılma belgesini paraya çevirebilmek için önceden ihbar koşulunun aranıp aranmadığı, fona yatırım yapıldıktan sonra ilk satış için belirli bir sürenin olup olmadığı.
Fonların malvarlığı, portföy yöneticisi şirketin malvarlığından bağımsızdır ve saklamacı banka nezdinde saklanır. Ayrıca fon portföyü Takasbank güvencesindedir. 
Fon yönetim ücreti fonun masraflarını karşılamak için fon içinden günlük yapılan kesintidir. Fon yönetim ücretinin oranı fon izahnamesinde belirtilir. 
Yatırım strateji bant aralıkları,fonun hangi yatırım araçlarına,ne oranda yatırım yapabilme limitlerini belirli bir bant içerisinde belirlemektedir.
Karşılaştırma ölçütleri fonun performansının ölçülebilmesi ve kayaslanabilmesi için, fon yönetim stratejisine uygun olarak belirlenen ve fonun varlık dağılımıyla yönetim stratejisine göre baz alınan endekslerdir.